Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

εκδήλωση απονομής των απολυτήριων τίτλων σπουδών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας


Στην εκδήλωση απονομής των απολυτήριων τίτλων σπουδών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Ναύπλιο. Συγχαρητήρια στον Διευθυντή Γιώργο Κόνδη, στην Υποδιευθύντρια Έφη Ντασκαγιάννη, σε όλους τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους. Πολύ σημαντική η δουλειά που γίνεται τα έντεκα χρόνια που λειτουργεί το Σχολείο στο Ναύπλιο. Ένας θεσμός που βοηθάει στην παροχή γνώσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ενήλικες. Όμως, χρειάζεται η πολιτεία να συνεργαστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση για τον από κοινού σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών, που θα στηρίξουν περισσότερο τις τοπικές ανάγκες και θα συμβάλλουν στοχευμένα στην τοπική ανάπτυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: