Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Υγρότοπος Ναυπλίου - Νέας Κίου


Αυτή την εποχή ξεχειμωνιάζουν σπάνια πουλιά....
Οι αποχετευτικοί σωλήνες θα φτάσουν στο Μπούρτζι καί κανείς δεν νοιάζεται....Έχουν προσθέσει κι άλλες σωλήνες....
Ας μας πούν οι υπεύθυνοι της πόλης τ'Αναπλιού καί Άργους, απο που προέρχονται τα λήμματα που ρυπαίνουν την Αργολική θάλασσα καί τον Υγρότοπο....Το καλοκαίρι κάνουν μπάνιο οι κάτοικοι της γύρω περιοχής, Άργους κ.λ.π. λίγα μέτρα απ'το σημείο αυτό (Τα γνωστά βουρκόλουτρα....) Βρωμάει ο τόπος.....
Σωτηρία Αλεξιάδη
επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 22.000 ευρώ στη Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. διότι κατά το χρόνο πραγματοποίησης της αυτοψίας – ελέγχου (11.12.2017) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους – Ναυπλίου, στη θέση Κιόσκια Δήμου Άργους – Μυκηνών, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνται:

α) πλημμελής παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των εισερχόμενων υγρών αποβλήτων,

β) μη σύννομη διαχείριση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων,

γ) πλημμελής παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων,

δ) πλημμελής παρακολούθηση υδάτινου αποδέκτη επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων,
κατά παράβαση της με αριθμ. πρωτ. 85699/30.07.2002 ΑΕΠΟ όπως έχει ανανεωθεί & τροποποιηθεί με τη με αριθμ. πρωτ. 196252/11.02.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ30-Υ) όμοιά της και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: