Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Τι λέει ο νόμος για τις αμοιβές αιρετών


Με τις αντιμισθίες, τα έξοδα παράστασης και τα λοιπά βέβαια δεν ξέρουμε τι γίνεται
δωρεάν βέβαια αυτοκίνητα μετακινήσεις γεύματα 
από 1.1.2013 η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που λειτουργούν σε κάθε Δήμο για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων καταργείται. Ο νόμος αναφέρεται και «στα μέλη των λοιπών επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων», τα μέλη όμως των επιτροπών αυτών δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, αφού ουδέποτε εκδόθηκε υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του ύψους αυτής
.Με βάση την εγκύκλιο οι μισθοί σε ευρώ είναι οι εξής:
Περιφερειάρχης : 4.275
Αντιπεριφερειάρχες 3.206,25
Δήμαρχοι άνω των 100.000 κατοίκων 4.275
Δήμαρχοι από 20.000 έως 100.000 κατοίκων 3.420


Δήμαρχοι κάτω των 20.000 κατοίκων 2.565
Αντιδήμαρχοι άνω των 100.000 κατοίκων 2.137,50
Αντιδήμαρχοι από 20.000 έως 100.000 κατοίκων 1.710
Αντιδήμαρχοι κάτω των 20.000 κατοίκων 1.282,50
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου: 1.125
Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων Δήμων άνω των 100.00 κατοίκων 900
Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων Δήμων από 20.000 έως 100.000 κατοίκων 720
Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων Δήμων κάτω από 20.000 κατοίκους 540

Δεν υπάρχουν σχόλια: