Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

6 000 χιλιάδες ευρώ για συντήρηση ιστοσελίδων


Αιτία πληρωµής ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
Πληρωτέο € 5.796,89
ΚΑΖΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-TechMedia
Ο ίδιος κύριος αν ενθυμήστε πήρε αποκοπή να φτιάξει σελίδα για τις σχολικές επιτροπές Άργους σχεδόν 4 000 ευρω 
Τον διαγωνισμό τον κατέβασαν από διαύγεια και δεν ξέρω γιατί
Ότι καταλάβατε κατάλαβα και εγώ!:: τι λεφτά είναι αυτά και που πανε!: να μας απαντήσουν από διαύγεια
Να απαντήσει ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ποιες σελίδες διατηρεί και πόσα χρήματα δίνει για την συντήρηση τους


Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΩ 

https://diavgeia.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: