Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

3.782,00 € για κατασκευή ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ»


3.782,00 € για κατασκευή ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ» για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Η Πρόεδρος
Δαμασκηνού Δέσποινα 
Και βέβαια άλλη μια φορά η ηθικότητα..της απευθείας ανάθεσης 
Και εσύ λαέ χειροκροτα σε κάνα πανηγυρική στην πλατεία
Που θα αποσκοπεί αυτή η σελίδα!:: και που θα απευθύνεται! 
Δεν υπάρχουν σελίδες του δήμου να αναρτά οτιδήποτε!:
Το χειρότερο είναι ότι δεν δίνουν απαντήσεις σε κανένα ,,και για τίποτα ,μόνο ύβρεις και λάσπη περί αόρατων εχθρών ..τα ίδια και με το καρναβάλι και την πολυτελή προπαγανδιστική έκδοση που χρέωσαν στον δήμοΤα έξοδα παράστασης της Προέδρου κας Δαμασκηνού Δέσποινας ανέρχονται σε 480 ευρώ τον
μήνα και του Αντιπροέδρου κου Σαρρή Ανδρέα σε 200 ευρώ τον μήνα.
Παράτυπο να αμοίβονται πρόεδροι και αντιπρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών 
ο νόμος λέει ότι πρέπει να αμείβονται!:

 από 1.1.2013 η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που λειτουργούν σε κάθε Δήμο για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων καταργείται. Ο νόμος αναφέρεται και «στα μέλη των λοιπών επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων», τα μέλη όμως των επιτροπών αυτών δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, αφού ουδέποτε εκδόθηκε υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του ύψους αυτής.
http://halandripedia.blogspot.gr/2012/01/blog-post_4174.html:η απόφαση κάτωhttps://diavgeia.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: