Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

από επιτροπές ελέγχου και διαφάνειας στο δήμο Άργους – Μυκηνών.

Δημοτική παράταξη “ οι Πολίτες Μπροστά ”
Άργος , 20-07 -11
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου του δήμου Άργους – Μυκηνών που ανήκουν στην μείζονα αντιπολίτευση αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή στις επιτροπές ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου κ. Νώτη και μετά από σχετική ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η ενέργεια αυτή στο νομικό πρόσωπο που καλύπτει την κοινωνική μέριμνα του δήμου, το ΚΑΠΗ, τα δημοτικά Αθλητικά Κέντρα, με προυπ. 1,5 εκατ. ευρώ, καταδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο την αντίληψη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαφάνεια και τον έλεγχο κάθε οικονομικής του πράξης. Οι πρακτικές αυτές δεν συνάδουν με την απαίτηση των πολιτών για ουσιαστικό έλεγχο και πλήρη διαφάνεια όπως επιτάσσουν οι δύσκολες οικονομικές στιγμές που ζούμε όλοι στη χώρα μας.
Ο επικεφαλής της παράταξης
Γιώργος Αναγνώστου

Δεν υπάρχουν σχόλια: