Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΙΜΕΝΩ στην αίτηση μου προς την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ


ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ
Κοινοποίηση Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης - Τρίπολη
ΘΕΜΑ : Απάντηση σε έγγραφο
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ για την υπ αριθμ. αριθ. πρωτ. 26801/23 Νοεμβρίου 2016
 ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20/12/2016
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ
Κοινοποίηση :
Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης - Τρίπολη
ΘΕΜΑ : Απάντηση σε έγγραφο
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ για την υπ αριθμ. αριθ. πρωτ. 26801/23 Νοεμβρίου 2016
 σχετ. 25611, 23335 ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Γ.Γ του Δήμου Άργους Μυκηνών .
Με ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφο

ΣΧΕΤ, α) Το αριθ. πρωτ. 1108/02-11-2016 έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης .
β) οι απο 04-10-2016 (με αριθμ. πρωτ. 23335/2016) και από 24-10-2016 (με
αριθμ. πρωτ. 25611/2016) αιτήσεις του Βασιλείου Νίκα,
Στην απάντηση αναφέρετε ότι:
Α. τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας του κόμβου Γεφύρια Άργους περιλαμβάνονται στη «Μελέτη Βελτιώσεων - τροποποιήσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Άργους»,
η οποία ανατέθηκε με την αριθμ. 89/24-05-2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους .Μυκηνών στη μελετήτρια Ευαγγελία Περιμένη (κατηγ. 10 Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων και Κυκλοφορίας ).
Άρα : δεν υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη για τον κόμβο στην περιοχή ΓΕΦΥΡΙΑ ΑΡΓΟΥΣ .
Β. ότι οι δε εργασίες στο κόμβο πραγματοποιήθηκαν με τη μελέτη <Διαμόρφωση οδού Τημένου » που εκπονήθηκε το Μάιο του 2012 από τη Δ/νση τεχνικών έργων και Μελετών και εγκρίθηκε με Την αριθμ,424/2O12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους-Μυκηνών.
Εφόσον υπάρχει μελέτη γιατί δεν μου χορηγείται αντίγραφο της μελέτης όπως έχω ζητήσει ?
Άρα : προφανώς δεν υπάρχει καμία επικυρωμένη μελέτη κατασκευής του έργου !
Γ. δηλώνετε ότι οι δε εργασίες στο κόμβο πραγματοποιήθηκαν με το εργατικό προσωπικό του Δήμου , δηλ. με ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ .
Στην ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ο νόμος προβλέπει και επιβλέποντα Μηχανικό – μελέτες - εγκρίσεις κ.α..
Ποιος είναι λοιπόν ο επιβλέποντας μηχανικός ορισμένος με απόφαση των τεχνικών Υπηρ. του Δήμου ?
Μια και αναφέρεστε στο ΣΧΕΤ, α) Το αριθ. πρωτ. 1108/02-11-2016 έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ,δεν απαντάτε στα ερωτήματα (αριθμ. Μελέτης – προϋπολογισμός – χρηματοδότηση . τρόπος εκτέλεσης , απόφαση / κατακύρωσης ) που σας έθεσε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης .
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ για την απάντηση , την οποία έλαβα μετά από 75 ημέρες .
Τελικά , όχι μόνο δεν απαντάτε στα αιτήματα μου , αδιαφορείτε για την υπ. Αριθμ. 31-10-2016 εντολή του εισαγγελέα αλλά εμπαίζετε και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με τις απαντήσεις σας .
Καταγγέλλω ότι έχετε κάνει ένα έργο χωρίς εγκρίσεις , μελέτες , προϋπολογισμό δαπάνης , χωρίς αρμόδιο επιβλέποντα , χωρίς οι τεχνικές υπηρεσίες να γνωρίζουν την κατασκευή του έργου , χωρίς αποφάσεις τοπικού και δημοτικού συμβουλίου .
Καταγγέλλω ότι κάνατε ένα έργο παράνομο (όχι με τις σύννομες διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος 4412/16 άρθρο 177 για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία) , επικίνδυνο για την κυκλοφορία και την ασφάλεια των πολιτών.
ΕΠΙΜΕΝΩ στην αίτηση μου προς την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ
με θέμα :
Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε αντίγραφα :
1. Της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης για τον κόμβο στην περιοχή ΓΕΦΥΡΙΑ ΑΡΓΟΥΣ .
2. Της εγκεκριμένης μελέτης κατασκευής του έργου .
3. Και μου αναφέρετε το όνομα του επιβλέποντα της υπηρεσίας του έργου που υλοποιήσατε.
20/12/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: