Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ !!ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ


Πως σε ένα έργο και μάλιστα ΕΣΠΑ , το οποίο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και δεν έχει παραδοθεί από τον εργολάβο ( κατά δήλωση Κρίγγου ) ο Δήμος κάνει παρεμβάσεις με απευθείας αναθέσεις με δικά του συνεργεία ?
2. Αν έχει γίνει πρωτόκολλο κακοτεχνίας και επίρριψη ευθυνών κατά του εργολάβου για τις κακοτεχνίες του νερόλακκου .
3. Αν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη του έργου αποκατάστασης των κακοτεχνιών του φιάσκου του νερόλακκου την οποία αποκαθιστά ο δήμος .
4. Πια η δαπάνη και Ποιος επιβαρύνεται την δαπάνη της αποκατάστασης του έργου ?
5. 3. Αν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη του έργου καθαρισμού και υδατοστεγάνωσης του πλακόστρωτου της πλατείας και ποια η εγγύηση ότι δεν θα επαλειφθεί .
6. 4. Πια η δαπάνη και Ποιος επιβαρύνετε για την δαπάνη του έργου ?
Θα ήθελα να ρωτήσω την αντιπολίτευση αλλά . . . . . . δυστυχώς είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ

Γιωργος Πετρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: