Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

309.200,00 € ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ


ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου              2007 – 2013 προϋπολογισμού 309.200,00 € Το έργο αφόρα στην προμήθεια  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των κρισίμων αναγκών των δυο κλινικών , ουρολογικής και καρδιολογικής.
Ο εξοπλισμός είναι τελευταίας τεχνολογίας  βελτιώνοντας έτσι σε σημαντικό βαθμό  την παροχή υπηρεσιών υγείας στην Αργολίδα και τους γύρω νομούς.
Ευχαριστούμε εκτός από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη,
 το Γενικό Γραμματέα του  Υπουργείου Υγείας κύριο Πελοπίδα  Καλλίρη για την σημαντική  βοήθεια που μας προσέφερε δίνοντας τεχνογνωσία και την έγκριση σκοπιμότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και τον Προϊστάμενο με όλα τα στελέχη της ενδιάμεσης διαχειριστικής για τη διαχρονική βοήθεια που προσφέρουν στο Νοσοκομείο της Αργολίδας .
                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                            ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: