Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΣΠΑ! ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣespa-2007-2013
Παρέμβαση Πεπόνη! Αναμένονται ν’ ασκηθούν διώξεις.
·      Επιχειρήσεις που κατέθεσαν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους, απορρίφθηκαν με το ψευδές επιχείρημα «μη επάρκεια πόρων»!
·      Όταν στα ταμεία του κράτους έμειναν πολλά αδιάθετα δισεκατομμύρια ευρώ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007-2013
·      Ημέτεροι ενθυλάκωσαν επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ. Ακόμη και ανύπαρκτες εταιρείες ή εταιρείες χωρίς καμία θέση εργασίας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: