Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας


 Με επείγουσα εγκύκλιο, ενόψει «έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων σχολικών μεταβολών», το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. να καταγράψουν τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών ανα σχολική μονάδα, καθώς όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο :«…έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων διατηρεί αυξημένη οργανικότητα, η οποία είναι δυσανάλογη με το μαθητικό δυναμικό που έχει στο ενεργητικό της». 
Το παραπάνω έγγραφο, τουλάχιστον, εκπλήσει για το ρόλο που καλείται να παίξει στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με δεδομένες τις ελλείψεις εκπαιδευτικών κάθε κλάδου. 


Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας 

ομόφωνα καταγγέλλει 

τον αντιπαιδαγωγικό τρόπο που διαχειρίζεται το Υπουργείο Παιδείας τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς καθώς και κάθε προσπάθεια συρρίκνωσης οργανικών θέσεων. 

Η εκπαίδευση δεν αντέχει άλλους «εξορθολογισμούς»! 


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

   Ο Πρόεδρος                Ο Γ. Γραμματέας   
Ντέμος Αντώνης         Καραμάνος Θεοδόσης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: