Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

"Γονάτισαν" και τα ΚΕΠ


"Γονάτισαν" και τα ΚΕΠ
Από τα 1.100 κέντρα µένουν ανοιχτά µόνο τα µισά! Οι 3.200 υπάλληλοι µειώθηκαν σε 2.500... Οι κυβερνητικές πολιτικές απαξίωσης, η απογύµνωση των Κέντρων από σειρά αρµοδιοτήτων και η µεταβίβαση της διαχείρισής τους στους καλλικρατικούς δήµους επέφερε το απόλυτο "έµφραγµα".

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αποτελούσαν από την ηµέρα της ίδρυσης τους -εδώ και περίπου µια δεκαετία- το «κόσµηµα» της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Ηταν ένας από τους πλέον αξιόλογους θεσµούς του ελληνικού ∆ηµοσίου. Οι πολίτες έβρισκαν σε πολλές περιπτώσεις ένα στήριγµα µέσα στον κυκεώνα της γραφειοκρατίας. Κι όµως... Η σηµερινή κατάσταση είναι τραγική! Οι ευθύνες για τον υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Αντώνη Μανιτάκη, µεγάλες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: