Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα σε πολύτεκνη οικογένεια στην Κοιλάδα για λογαριασμό με χαράτσιΑκούει κανείς;Η τρομοκρατία δεν θα περάσει

κραυγή αγωνίας από ιερέα

Για λογαριασμό και με ρητή επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων των κατοίκων και δημοτών του Δήμου Ερμιονίδας,
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για την αναγραφή στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ του κειμένου που αναφέρεται στην 1η σελίδα του παρόντος, σχετικά με την εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης και την αντισυμβατική συμπεριφορά της εταιρείας σας.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απέχετε από κάθε αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα των ιδιοκτητών και χρηστών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., μέχρι και την οριστική και τελεσίδικη απόφαση των Ανωτάτων Δικαστηρίων, περί της συνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4021/2011.


ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης οιασδήποτε δομημένης επιφάνειας, που ανήκει σε κάτοικο ή δημότη του Δήμου Ερμιονίδας, για τον λόγο της μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. πριν την απόφαση των Ανωτάτων Δικαστηρίων περί της συνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4021/2011
1. Ο Δήμος Ερμιονίδας είναι αλληλέγγυος και θα συμπαρασταθεί με όλα τα μέσα σε κάθε δημότη και κάτοικο, που θα υποστεί την αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική συμπεριφορά της ΔΕΗ (αρ. Απόφασης Δ.Σ. 291/30-11-2011).
2. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σας και οι εντεταλμένοι για την διακοπή ηλεκτροδότησης υπάλληλοί σας ευθύνονται προσωπικώς, αστικώς και ποινικώς, υπέχουν δε την υποχρέωση να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την εν λόγω διακοπή ηλεκτροδότησης και να καταβάλλουν όλες τις σχετικές αποζημιώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: