Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Επιστολή Αναγνώστου στον Καμπόσο


Με επιστολή του ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Γ. Αναγνώστου ζητά τα οικονομικά στοιχεία του δήμου για το 2011. ....
 Προς: το δήμο Άργους – Μυκηνών κ. προιστάμενο Οικονομική Υπηρεσία Κοιν. Κ. Δήμαρχο Άργους – Μυκηνών Κ. Αντιδήμαρχο οικονομικών
 ΘΕΜΑ : παροχή οικονομικών στοιχείων.
 Παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με οικονομικά στοιχεία που αφορούν την 31 Δεκεμβρίου 2011 : Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα του δήμου.
Τα ταμειακά διαθέσιμα στο λογαριασμό της ΣΑΤΑ.
 Τις επιχορηγήσεις του υπ. Εσωτερικών και οικονομικών που αφορούν τους ΚΑΠ το 2011.
Τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν από το λογαριασμό της ΣΑΤΑ
. Τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις που πρέπει να πληρωθούν εκτός του λογαριασμού της ΣΑΤΑ ( μισθοδοσία, εισφορές, οφειλές σε προμηθευτές…).
Τα συνολικά έξοδα μισθοδοσίας του συνόλου του προσωπικού ( τακτικού και με κάθε είδους συμβάσεις ) για τα έτη 2010 και 2011.
 Τα έσοδα του δήμου από την πρ. Κοινότητα Αχλαδοκάμπου και αφορούν τη χρήση των ανεμογεννητριών για το 2011.
Το κόστος των λογαριασμών της ΔΕΗ στο δήμο για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό κοινόχρηστων χώρων ( δρόμοι, πλατείες, χωράφια …).

Δεν υπάρχουν σχόλια: