Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ

"BOUGIOTHS-RASSIAS studio bg"
Ὁ ∆ῆµος Ναυπλίου καὶ ὁ ∆.Ο.Π.Π.Α.Τ. (∆ηµοτικὸς Ὀργανισµὸς Περιβάλλοντος, Πολιτισµοῦ, Ἀθλητισµοῦ, Τουρισµοῦ) σὲ συνδιοργάνωση µὲ τὴν Περιφερειακὴ Ἑνότητα Ἀργολίδος σᾶς προσκαλοῦν στὴν ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἄλωση τοῦ Παλαµηδίου καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Ναυπλίου ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό, ποὺ θὰ πραγµατοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ, 27η Νοεµβρίου 2011 καὶ ὥρα 8.00 µ.µ. στὴν αἴθουσα τῆς πρώτης Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων (Βουλευτικὸ) στὸ Ναύπλιο. Τὸ πρόγραµµα περιλαµβάνει βυζαντινοὺς ὕµνους, τραγούδια δηµώδη, παραδοσιακὰ, δηµοτικοφανῆ, λαϊκὰ καὶ ῥεµπέτικα γιὰ τ’ Ἀνάπλι, τὸ Παλαµῆδι καθὼς καὶ ἄλλα ἀνθολογηµένα ἄσµατα (ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τοῦ Ἑλληνισµοῦ) ἀντιπροσωπευτικὰ τοῦ ελληνικοῦ µουσικοῦ πολιτισµοῦ, µὲ τὸ µουσικὸ σχῆµα “ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ” σὲ διδασκαλία καὶ διεύθυνση τοῦ Κωνσταντίνου Ῥούτουλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: