Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Μεσοπρόθεσμο: Σκοτώνει τον επαρχιακό Τύπο

υπάρχει και το ιντερνετ! φτηνότερο, αμεσότερο και οικολογικότερο! και καλά θα κάνουμε να το ενστερνιστούμε με πάθος διότι η εξουσία το έχει βάλει στο μάτι να το ελέγξει και να το λογοκρίνει με διάφορα προσχήματα!

thumb

Δυστυχώς είναι μία πραγματικότητα… Το μεσοπρόθεσμο «πυροβολεί και σκο­τώνει» τον επαρχιακό Τύπο, με τη σύμ­φωνη γνώμη βέβαια της κυβέρνησης και των άλλων αρμοδίων… Από 1η Αυγού­στου όλα τα έντυπα συλλόγων, φορέων και λοιπών οργανώσεων έχουν πάψει να έχουν την πολύ σημαντική για τη βιωσιμό­τητά τους ταχυδρομική ατέλεια μέσω της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενι­κής Γραμματείας Ενημέρωσης, με αποτέ­λεσμα όλοι οι φορείς να αναγκάζονται να πληρώσουν στο ακέραιο όλο το δυσβά­σταχτο ποσό των ταχυδρομικών τελών για την αποστολή των εντύπων τους.

Το κόστος αυτό είναι, όπως είπαμε, δυ­σβάσταχτο και είναι βέβαιο ότι σε πολλές περιπτώσεις εκδότες θα αναγκαστούν να σταματήσουν την κυκλοφορία του εντύ­που τους. Θα συμπληρώναμε μάλιστα πως εκτός από το γεγονός ότι θίγονται τα συμφέροντα των εκδοτών επαρχιακών κυρίως εφημερίδων, μικρών και μεγάλων, το μέτρο στρέφεται και κατά της συνοχής της ελληνικής κοινωνίας.

Το οικονομικό βάρος για πολλά σωμα­τεία, πολιτιστικούς και εθνικοτοπικούς συλλόγους που εκδίδουν διάφορα έντυ­πα (περιοδικά ή εφημερίδες) για την επι­κοινωνία των μελών τους είναι πολύ μεγά­λο και με αυτές τις συνθήκες είναι σχεδόν βέβαιη η διακοπή της έκδοσής τους।

http://topontiki.gr/article/20993

Δεν υπάρχουν σχόλια: