Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Αύριο η συνάντηση Υπουργών Ενέργειας στο Ναύπλιο για την Πράσινη Ανάπτυξη

 Στο ξενοδοχείο ΝΑΥΠΛΙΑ ΠΑΛΛΑΣ θα γίνει αύριο το πρωί η συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας των κρατών- μελών του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.
Κεντρικό θέμα της συνάντησης είναι η ΄΄Πράσινη Ανάπτυξη΄. Μεταξύ άλλων θα εξεταστούν οι τρόποι ενθάρρυνσης των επενδύσεων και της καινοτομίας αλλά και η δημιουργία δικτύων περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των Διοικητικών αρχών και των αρμόδιων φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την ενθάρρυνση της πράσινης ανάπτυξης στα κράτη-μέλη
. Η Ελληνική πρωτοβουλία, αποσκοπεί στην ανάδειξη των κοινών σημείων των Εθνικών πολιτικών σε συγκεκριμένα ζητήματα, που μπορούν να συνθέσουν την βάση για αποτελεσματική περιφερειακή συνεργασία στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, αλλά και την διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας
. Η Διάσκεψη θα ολοκληρώσει τις εργασίες της με την συζήτηση πρότασης της Ελληνικής Προεδρίας, για την υιοθέτηση κοινής Διακήρυξης για την Πράσινη Ανάπτυξη στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου.  http://enomenoiblogers.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: