Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2010

Ενιαίο μισθολόγιο με κατάργηση επιδομάτων


Ετοιμάζεται για τον Ιανουάριο Στον βασικό μισθό των δημοσίων υπαλλήλων το οικογενειακό επίδομα και το κίνητρο απόδοσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
 Το νέο μισθολόγιο που σχεδιάζει η κυβέρνηση περιλαμβάνει, κατ΄ αρχάς, την κατάργηση ή την περαιτέρω περικοπή όλων των ειδικών επιδομάτων που χορηγούνται από τους ειδικούς λογαριασμούς· δεύτερον, τη διατήρηση μόνον του κινήτρου απόδοσης το οποίο, όπως και το οικογενειακό επίδομα, έχει ήδη ενσωματωθεί στον βασικό μισθό· τρίτον, την ενσωμάτωση στον βασικό μισθό ορισμένων επιδομάτων που χορηγούνται σήμερα σε ευρείς κλάδους εργαζομένων του Δημοσίου και, τέταρτον, τη μετατροπή του επιδόματος θέσης σε κίνητρο παραγωγικότητας. http://enomenoiblogers.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: