Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Προγράμματα εργασίας και απασχόλησης για άνεργους ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ

Προγράμματα εργασίας και απασχόλησης για άνεργους ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Ποιοι δικαιούνται θέσεις εργασίας και που θα βρείτε την αίτηση-προκήρυξη πρόσληψης στην ιστοσελίδα oaed.gr;
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης τριών προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις ηλεκτρονικά στο www.oaed.gr, όπου έχουν δημοσιευτεί και όλες οι λεπτομέρειες για τα προγράμματα. Τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης έχουν ως εξής:


1. Πρόσληψη 40.000 ανέργων με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών για την προώθηση της απασχόλησης. Τετραετές πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους. 2. Πρόσληψη 25.000 ανέργων με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την προώθηση της απασχόλησης. Διετές πρόγραμμα, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Τέταρτης Προγραμματικής περιόδου 2007-2013. 3. Επιχορήγηση 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών γυναικών ηλικίας 22 – 64 ετών, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Τέταρτης Προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Τα προγράμματα αυτά έρχονται να προστεθούν στις νέες επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις που ανακοίνωσε προ ημερών η κυβέρνηση. Οι όροι υλοποίησης περιλαμβάνονται στις σχετικές προκηρύξεις στο site του ΟΑΕΔ ενώ η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΑΕΔ www.oaed.gr από 9/4/2010. Πληροφορίες για τα προγράμματα δίνονται στα τηλέφωνα: 210-9989551 (κα Μπανιά) και 210-9989146 (κος Κοντοβάς).
http://enomenoiblogers.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: