Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ;

d8d81-untitled-2copy
Γιατί δεν τίθενται σε αργία οι δημοτικοί άρχοντες που δεν έχουν αναρτήσει στην ιστοσελίδα του δήμου την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση ;
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να ..τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.


Η παραπάνω διάταξη ισχύει από 1.1.2011.
Η δήλωση που έπρεπε ήδη να έχουν αναρτήσει όλοι οι δημοτικοί άρχοντες στο site κάθε δήμου
Περιεχόμενο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
Α. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει, λεπτομερώς, τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.
Ως περιουσιακά στοιχεία, θεωρούνται, ιδίως:
1. Τα έσοδα, από κάθε πηγή, κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη πριν από την αρχική υποβολή της δήλωσης και κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος για τις μετέπειτα υποβαλλόμενες δηλώσεις.
2. Τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή προσδιορισμό τους.
3. Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους,
4. Οι καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα,
5. Τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
6. Η συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.
B.1. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης υφιστάμενου, στη δήλωση περιλαμβάνεται, υποχρεωτικώς, το ύψος της σχετικής δαπάνης, καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης μνημονεύεται το εισπραχθέν τίμημα.
2. Οι υπόχρεοι οφείλουν να επισυνάπτουν στη δήλωση και αντίγραφα των οικείων παραστατικών,
3. Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον ίδιο, αν σε αυτή αναγράφονται μόνον τα δικά του περιουσιακό στοιχεία, από τη σύζυγο του, αν αναγράφονται μόνο δικά της στοιχεία, και από αμφότερους τους συζύγους, αν αναγράφονται περιουσιακά στοιχεία και των δύο ή των ανήλικων τέκνων τους.
Ένα παράδειγμα:
Σε μεγάλο δήμο των βορείων προαστείων Αττικής, ο δήμαρχος και ακόμη 12 υπόχρεοι αιρετοί έχουν αναρτήσει τα Πόθεν Εσχες τους.
Οι υπόλοιποι 17 υπόχρεοι αδιαφορούν για την νομοθεσία προκλητικά.
Σύμφωνα μάλιστα με διασταυρωμένη πληροφορία επικεφαλής δημοτικού συνδυασμού ο οποίος δεν έχει αναρτήσει το Πόθεν Εσχες του, ήδη ελέγχεται απο τις Εισαγγελικές Αρχές για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: