Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Γ.Αναγνώστου: "Αυτή είναι η αλήθεια για τα έργα των Αστικών Αναπλάσεων στην πόλη του Άργους"

 
Επειδή τον τελευταίο καιρό η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών αναφέρονται με διάφορες αφορμές στα έργα αστικών αναπλάσεων που μπορούν να γίνουν στην πόλη του Άργους, χρηματοδοτούμενα από το ΠΕΠ Πελοποννήσου, για την αποκατάσταση της αλήθειας τονίζουμε τα ακόλουθα: Το 2ο εξάμηνο του 2010 οι έξι δήμοι ( οι πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας συν ο δήμος Άργους ) που δικαιούντο χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου για έργα αστικών αναπλάσεων, ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν για έγκριση τα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ. Ο δήμος Άργους τον Αύγουστο του 2010, σε συνεργασία με την μελετητική ομάδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνέταξε και υπέβαλε για έγκριση από τον Περιφερειάρχη το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Άργους.


 Η σχετική έγκριση δόθηκε πριν το τέλος του 2010. Το Σχέδιο αυτό και η έγκρισή του ήταν απαραίτητος όρος για την δυνατότητα υποβολής συγκεκριμένης πρότασης από το δήμο στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που δημοσίευσε η Περιφέρεια στις 26–1-2011. Συνεπώς ο ισχυρισμός του Δημάρχου ότι υπήρχε πρόσκληση ενδιαφέροντος από το 2007 και η τότε δημοτική Αρχή αδράνησε είναι ψευδής. Αντίθετα σε σύντομο χρόνο, χωρίς την παρουσία του τότε Δημάρχου και στο μέσο της προεκλογικής περιόδου, κατάφερε να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες. Ο νέος δήμος Άργους – Μυκηνών από τις 26-1-2011 μπορούσε να υποβάλλει πρόταση ένταξης στο ΠΕΠ Πελοποννήσου για έργα αστικής ανάπλασης στην πόλη του Άργους, υποβάλλοντας τις σχετικές μελέτες. Δεκαεννέα μήνες μετά την δημοσίευση της Πρόσκλησης ο δήμος δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα όχι τη μελέτη, αλλά ούτε την διαδικασία ανάθεσής της και την υπογραφή της σχετική σύμβασης για να ξεκινήσει η εκπόνηση της μελέτης. Η καθυστέρηση είναι προφανής για τον δήμο, όταν οι υπόλοιποι πέντε δήμοι που δικαιούνται χρηματοδότηση έχουν υποβάλλει τις σχετικές μελέτες και κάποιοι από αυτούς εκτελούν τα σχετικά έργα. Ο δήμος Άργους δεν είναι η πρώτη φορά που χρηματοδοτείται για έργα αστικών αναπλάσεων. Αντίστοιχη χρηματοδότηση πέτυχε το 2006 και πραγματοποιήθηκαν τα έργα αστικών αναπλάσεων στην περιοχή Γεφύρια και στην περιοχή πλησίον του κεντρικού αρχαιολογικού χώρου του Άργους. Έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν το 2008. Η γενική κατεύθυνση της μελέτης και η επιλογή των σημείων παρέμβασής της, πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης των φορέων της πόλης, των επιστημονικών συλλόγων που εμπλέκονται και όλων των πολιτών. Τα έργα αυτά δεν ανήκουν σε καμία Δημοτική Αρχή, ξεπερνούν τον χρονικό ορίζοντα της μιας τετραετίας και θα επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τη ζωή των κατοίκων και την κατεύθυνση ανάπτυξης της πόλης. Η αξιωματική αντιπολίτευση με υπεύθυνο τρόπο έχει πολλές φορές επισημάνει την καθυστέρηση εκπόνησης των σχετικών μελετών από το δήμο με κίνδυνο την απώλεια της σχετικής χρηματοδότησης. Οι αναφορές μας σκοπό είχαν και έχουν την κινητοποίηση των μηχανισμών του δήμου για την όσο το δυνατόν συντομότερη υλοποίηση των εν λόγω αστικών αναπλάσεων. Ανάλογου μεγέθους παρεμβάσεις απαιτούν διάλογο και ευρείες συναινέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, απαιτούν αξιοποίηση και προηγούμενων έργων ώστε να πολλαπλασιαστεί η προστιθέμενη αξία των νέων παρεμβάσεων. Γιώργος Αναγνώστου Επικ. αξιωμ. Αντιπολίτευσης δήμου Άργους –

Δεν υπάρχουν σχόλια: