Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Στα 13 εκατομμύρια ευρώ το χρέος της ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

το πρώτο κιόλας Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορηθήκαμε τα εξής στοιχεία που έχουν ήδη αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια: Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Τα συνολικά έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κατά τη χρήση 2010 ήταν 2.878.113,21€, μειωμένα κατά 15,6% σε σχέση με τα έσοδα της προηγούμενης χρήσης 2009. Τα συνολικά έξοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κατά τη χρήση 2010 ήταν 4.287.429,08€ μειωμένα κατά 4,8% σε σχέση με τα έξοδα της προηγούμενης χρήσης 2009. Επομένως κατά τη χρήση 2010 η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. παρουσιάζει ζημιά 1.409.315,87€, κατά 2,9% μεγαλύτερη από τη ζημιά της προηγούμενης χρήσης 2009 (1।146.913,39€) ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩΣύνδεσμοςΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: