Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Επιστολή των εργαζόμενων ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΟΤΕΚ Ναυπλίου


Για τη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων Ναυπλίου Επιστολή των εργαζόμενων ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΟΤΕΚ Ναυπλίου 
Με αφορμή την 1η Ανοιχτή Διαβούλευση για τον Τουρισμό στην Πελοπόννησο στις 29/01/2011 και την ευτυχή συγκυρία να πραγματοποιηθεί αυτή στο Ναύπλιο θα θέλαμε να τοποθετηθούμε σε ένα πρόβλημα επίκαιρο, μείζονος σημασίας για τον Τουρισμό.
Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), πρώην Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποτελεί τον κύριο δημόσιο φορέα για την επαγγελματική εκπαίδευση στελεχών του τουρισμού στη χώρα μας...
Είναι πολύ σημαντική η προσφορά του, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, η επιβίωση και η ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων περνά μέσα από την ποιοτική εκπαίδευση των στελεχών και είναι ένας σίγουρος δρόμος για την βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην οικονομία μας που νοσεί. —
Ο Οργανισμός λειτουργεί από το 1972 έως και σήμερα, πατώντας σε γερές βάσεις, με υλικοτεχνική υποδομή και έγκριτα προγράμματα κατάρτισης. Ήταν ο κύριος και ο πλέον εξειδικευμένος φορέας για την Τουριστική Εκπαίδευση στην χώρα μας μέχρι πριν λίγα χρόνια όπου και στον ιδιωτικό τομέα αναπτύχθηκαν αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. — Περιλαμβάνει διάφορα τμήματα π.χ. Ξενοδοχειακή, Εστιατοριακή, Μαγειρική Εκπαίδευση, καθώς και εκπαίδευση Τουριστικών Γραφείων κλπ. σε διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ, ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ κλπ.) —
Η μεγάλη σημασία του και η αναγκαιότητα του, δυστυχώς κατά καιρούς δεν έχει αξιολογηθεί με πραγματικό ενδιαφέρον, δεν έχουν εκπονηθεί σοβαρές ερευνητικές μελέτες και προγράμματα για την αναβάθμιση και συνέχιση του έργου του, από πλευράς διοικήσεων, κυβερνήσεων κλπ. — Αποτέλεσμα αυτού του πλημμελούς ενδιαφέροντος, είναι η σημερινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Οργανισμός. — Με μεγάλη καθυστέρηση άνοιξε τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική περίοδος, με δυσμενείς αντιδράσεις από μαθητές και κηδεμόνες. — Το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο μειωμένος κατά πολύ προϋπολογισμός που εγκρίθηκε δεν επαρκεί για την λειτουργία του. — Τα εκπαιδευτήρια υπολειτουργούν, φυτοζωούν για την ακρίβεια, και δεν παρέχουν τα ουσιώδη. Δεν υπάρχουν βιβλία, τρόφιμα, πετρέλαιο, υλικά εκπαίδευσης, υλικά καθαριότητας, καθώς επίσης και προσωπικό καθαριότητας, γραφική ύλη με απόρροια την μη σωστή λειτουργία των εκπαιδευτηρίων — Παρά τις αντιδράσεις όλων: των μαθητών – των γονιών – των εργαζομένων – των σωματείων – των περιφερειακών διοικήσεων – της τοπικής κοινωνίας στις πόλεις των εκπαιδευτηρίων, μέσω φορέων – ερωτήσεις κομμάτων στην Βουλή – κλπ. δεν έχουν ακόμη απαντηθεί ερωτήματα που αφορούν στην περαιτέρω πορεία και βιωσιμότητα του Οργανισμού. —
Πρόσφατα, κατά το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕΚ προτάθηκε το κλείσιμο κάποιων περιφερειακών μικρών σχολών για να διασωθούν ενδεχομένως κάποιες άλλες. — Πιστεύουμε ότι αυτό, μεταξύ όλων όσων αναφέραμε παραπάνω, είναι μία λύση που προτείνεται χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ουσιαστικές ανάγκες μιας κοινωνίας, χωρίς επιστημονική μελέτη – μοιάζει με «μπακαλίστικη μέθοδο» – πολύ συχνή δυστυχώς αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων. — Μας κάνει πραγματικά να αναρωτιόμαστε το γιατί ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το προβληματικό επίσης φαινόμενο της «λύσης της τελευταίας στιγμής». —
Η πιο προσοδοφόρα επένδυση είναι η εκπαίδευση. Εάν θεωρούμε ότι ο τουρισμός έχει προοπτικές ανάπτυξής, ο κύριος δρόμος είναι η εκπαίδευση – κατάρτιση – επιμόρφωση των εργαζομένων στον Τουρισμό. — Η Δημόσια Τουριστική Εκπαίδευση δεν πρέπει να εκλείψει σε καμία περίπτωση. Η απαξίωση του ΟΤΕΚ υποβαθμίζει τις δυνατότητες εκπαίδευσης των νέων, αφήνει αναξιοποίητο ένα μεγάλο δυναμικό στο χώρο και “γονατίζει” από πλευράς εξόδων τις οικογένειες των σπουδαστών, καθώς οι πενήντα και πλέον ιδιωτικές σχολές τρίβουν τα χέρια τους, όταν τα δίδακτρα σ΄ αυτές κοστίζουν έως και 8.000 € για διετή φοίτηση και σημειώτεον ότι πολλές από αυτές έχουν αντιγράψει τα δικά μας προγράμματα και μοντέλα λειτουργίας καθώς και πολλές άλλες αδυνατούν να καλύψουν σε ποιότητα και παρερχόμενες υπηρεσίες, παραπλανώντας τους ενδιαφερόμενους.
— Παρακολουθώντας σαν εργαζόμενοι στον Τουρισμό, έγκριτα περιοδικά και μελέτες καθώς και στατιστικά στοιχεία παρατηρούμε πως ενώ στο παρελθόν προέκυπτε αδιαμφισβήτητα ότι η αγορά εργασίας ήταν υπερευχαριστημένη από τους αποφοίτους μας, ακόμα και απέναντι σ΄ αυτές τις πρωτοεμφανιζόμενες ιδιωτικές σχολές, πλέον διαπιστώνουμε με λύπη ότι βρίθουν από διαφημίσεις αυτών των σχολών, χωρίς παράλληλα να γίνεται από τον Οργανισμό μας προβολή των αντίστοιχων υπηρεσιών του. — Έχουμε επίσης αντιληφθεί, ότι μια επίσκεψη στο εκπαιδευτήριο μας, ενός σχολείου στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού, αυξάνει το ενδιαφέρον – ειδικά σε τουριστικές περιοχές σαν τη δική μας – για την Τουριστική Εκπαίδευση. —
Σαν εργαζόμενοι στην ΕΠΑΣ & στο ΙΕΚ ΟΤΕΚ Ναυπλίου, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν και έχουμε θέσει προτάσεις και λύσεις σε θέματα που άπτονται της βιωσιμότητας του δικού μας εκπαιδευτηρίου και του Οργανισμού γενικότερα. — Θα θέλαμε αυτές οι προτάσεις να συζητηθούν και ληφθούν επιτέλους υπόψη. Συγκεκριμένα για την στέγαση του Εκπαιδευτηρίου Ναυπλίου, έχουμε καταθέσει τα εξής: α) τις εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ στην ευρύτερη περιοχή (η πιο ενδεδειγμένη και οικονομική λύση) καθώς υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι διδασκαλίας, μαγειρεία, οικοτροφείο κλπ. β) ενδεχομένως και μια επανεξέταση του θέματος του παλιού ΞΕΝΙΑ της πόλης, το οποίο αυτή τη στιγμή καταρρέει αναξιοποίητο και μπορεί να λειτουργήσει ως το κόσμημα της τουριστικής εκπαίδευσης, δίπλα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. γ) ας μη ξεχάσουμε και την ιδιόκτητη περιούσια του ΟΤΕΚ Ναυπλίου στην περιοχή της Καραθώνας, η οποία μπορεί να παραχωρηθεί στον Δήμο για ήπια τουριστική ανάπτυξη, σε αντάλλαγμα με δημόσια κτίρια του διευρυμένου πλέον Δήμου Ναυπλίου που δεν χρησιμοποιούνται. — Ζητούμε την άμεση επίλυση όλων των παραπάνω με υπεύθυνη, δίκαιη και αξιοπρεπή αντιμετώπιση απέναντι στους εργαζόμενους, τους σπουδαστές, την κοινωνία, την παιδεία, την οικονομία και τον τουρισμό. — Καταδικάζουμε την σπατάλη και την λεηλασία του δημόσιου χρήματος, μόνο που οι υπεύθυνοι δεν είμαστε εμείς που πληρώνουμε την ανικανότητα των μηχανισμών ελέγχου και επίσης καταδικάζουμε την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, την χωρίς αντίδραση παραχώρηση των δικαιωμάτων μας σαν εργαζόμενοι, σαν σπουδαστές, σαν οικογενειάρχες, σαν πολίτες αυτής της χώρας. — Κοινοποιούμε αυτή την επιστολή – παρέμβαση στους παρακάτω και ζητούμε από αυτούς, την συνεργασία τους, για την επίτευξη των όσων προτείνουμε, καθώς και την επίλυση των προβλημάτων μας σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο: — Παριστάμενους και μη στην Διαβούλευση Υπεύθυνους Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και στην Διοίκηση του Οργανισμού μας —
Φορείς και εκλεγμένους αντιπρόσωπους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Περιφέρεια και στην Βουλή. — Στον Δήμο Ναυπλίου, από τον οποίο ζητούμε να φέρει το θέμα της Σχολής Ναυπλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθούν οι τρόποι που μπορεί να συμβάλει. — Στα Σωματεία του Οργανισμού μας — Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Οι Εργαζόμενοι ΕΠΑΣ & IEK / OTEK Ναυπλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: