Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Η τελευταία ευκαιρία; για τα Νοσοκομεία Άργους Ναυπλίου

http://argolidafree.blogspot.com/

Με την τρίτη επικαιροποιημένη έκδοση του Μνημονίου προβλέπονται οι συγχωνεύσεις και συνλειτουργίες Νοσοκομείων όπως των Άργους και Ναυπλίου.
Καταθέτω την πρόταση όπως η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, ο Δήμος Άργους-Μυκηνών και ο Δήμος Ναυπλιέων αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλία για τη σύσταση Επιτροπής από φορείς υγείας του Νομού και εκπροσώπους των Διοικήσεων, των Γιατρών και όλων των εργαζομένων στα Νοσοκομεία Άργους και Ναυπλίου με σκοπό να ετοιμάσουν κοινά αποδεκτή πρόταση για συνδιοίκηση, συνλειτουργία, καταμερισμό κλινικών και ότι άλλο κρίνουν απαραίτητο για την υγεία των κατοίκων και επισκεπτών του Νομού.
Η Επιτροπή πρέπει μέχρι το τέλος Απριλίου 2011 να έχει καταθέσει την πρότασή της στην ανεξάρτητη ομάδα εργασίας των εμπειρογνωμόνων σε θέματα υγείας που έχει συσταθεί ώστε να προληφθούν τυχόν αυθαίρετες λύσεις που θα δοθούν από την εν λόγω επιτροπή (και που μάλλον θα είναι τελεσίδικες) τον Μάιο και Ιούνιο του 2011.
'Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία να προλάβουμε τις επερχόμενες εξελίξεις για το συμφέρον όλων.
Τουλάχιστον ας το προσπαθήσουμε γιατί μετά δεν θα υπάρχει δικαιολογία ούτε γι΄αυτό.
Η σαφής αναφορά στο θέμα βρίσκεται στη σελίδα 21 του Μνημονίου, διαβάστε την:
Μνημόνιο Συνεννόησης
για τις
Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής
(τρίτη επικαιροποίηση)
11 Φεβρουαρίου 2011
(Σελίδα 21)
Για τον περιορισμό των δαπανών και τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης των ασθενών, η Κυβέρνηση:
- αναπροσαρμόζει τον κανονισμό για τα δημόσια νοσοκομεία εφαρμόζοντας κοινή διαχείριση/ κοινή λειτουργία μεταξύ νοσοκομείων μικρής κλίμακας και μεγάλων νοσοκομείων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και υγειονομική περιφέρεια,
- αναθεωρεί τη δραστηριότητα των μικρών νοσοκομείων προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση ή η θεραπεία του καρκίνου όπου είναι εφικτό,
- σε περιοχές με περισσότερα από ένα νοσοκομεία (εξαιρουμένων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων) προβλέπει την χρήση ενός συστήματος κοινής διαχείρισης/ κοινής λειτουργίας,
- αυξάνει την κινητικότητα του προσωπικού εντός και αναμεταξύ των υγειονομικών περιφερειών.
Η ανεξάρτητη ομάδα εργασίας των εμπειρογνωμόνων σε θέματα υγείας που δημιουργήθηκε στο τέλος του 2010 παρουσιάζει μέχρι το τέλος Μαΐου 2011, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, την τελική έκθεσή της με προτάσεις πολιτικής και με συγκεκριμένες συστάσεις για την αναθεώρηση των πολιτικών που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. Όλο επικαιροποιημένο μνημόνιο, 11 Φεβρουαρίου 2011 Σημείωση του blog: Η ανάρτηση αυτή θα δοθεί σε όλα τα blogs της Αργολίδας για να την αναρτήσουν και αυτά καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, τους Δήμους Άργους-Μυκηνών και Ναυπλίου με κοινοποίηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: