Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Φυλακές μπουντρούμια


Για απάνθρωπη και ατιμωτική μεταχείριση εις βάρος κρατουμένου στις φυλακές Ιωαννίνων καταδικάστηκε η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Η απόφαση NISIOTIS c. GRECE (Προσφυγή Νo 34704/08) της 10ης Φεβρουαρίου 2011 αφορά στην περίοδο 2008-09, για την οποία ο προσφεύγων κρατούμενος δήλωσε, ότι διαβιούσε σε χώρο 50 τ.μ. μαζί με ακόμη 30 συγκρατούμενους, χωρίς εξαερισμό, όπου μόνος προσωπικός χώρος ήταν η επιφάνεια του κρεβατιού του, καθώς δεν υπήρχε ούτε μία καρέκλα ή τραπέζι.
Στη φυλακή Ιωαννίνων, που σχεδιάστηκε για 80 αλλά την περίοδο εκείνη φιλοξενούσε 220 κρατούμενους, όπως αναφέρεται, δεν υπήρχε δυνατότητα δημιουργικής αναψυχής και απασχόλησης, ενώ  πολλοί κρατούμενοι έπασχαν από μεταδοτικές ασθένειες, χωρίς να τους παρέχεται θεραπεία, με κίνδυνο μετάδοσης και στους υπόλοιπους.
“Η απόφαση αυτή για πρώτη φορά αναδεικνύει τα χρόνια προβλήματα που χαρακτηρίζουν τις ελληνικές φυλακές ύστερα από έλεγχο ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου των κανόνων εσωτερικού και διεθνούς δικαίου που ρυθμίζουν τις προδιαγραφές συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων”.
“Η απόφαση αυτή ίσως παίξει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της άθλιας κατάστασης που επικρατεί σήμερα στις ελληνικές φυλακές”, δήλωσε ο κ. Κ. Τσιτσελίκης, δικηγόρος του κρατουμένου και μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, υπογραμμίζοντας:
“Τα παραπάνω δεν αντικρούστηκαν από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία προέταξε το επιχείρημα ότι η κατάσταση είναι γενικευμένη και ότι δεν διαθέτει τους οικονομικούς πόρους βελτίωσης των συνθηκών”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: