Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Άργους

Ο Δήμαρχος Άργους - Μυκηνών με την υπ' αριθμ. 9/2011 απόφασή του, όρισε αντιδημάρχους για τη διετία 2011-2012, τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Θωμόπουλο Ανδρέα, Κολεβέντη Φώτιο, Αδρακτά Κων/νο, Παπαιωάννου Παναγιώτη, Κρίγγο Δημήτριο, Πετσέλη Χρήστο, Μαύρα Γεώργιο και μεταβίβασε σε αυτούς τις αρμοδιότητες όπως αναφέρονται στη σχετική απόφασή του.


Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το πλήρες κείμενο της απόφασης στην ιστοσελίδα Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων / Δημάρχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: